Arhivele lunare: februarie 2020

Ne pierdem des, pasiunea și pacea deoarece am deschis ușa păcatului…

Ciprian I. Bârsan

VDCC Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să*vă vedeţi de treburi şi să** lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.

Avem nevoie de liniște și pace sufletească, într-o lume unde domnește ura și violența, doar la picioarele Domnului Isus vom putea să ne regăsim.

Nepierdemdes,pasiuneașipaceadeoarece am deschis ușapăcatului

Pavel ne descoperă prin acest minunat versetpașipe care trebuie să-iparcurgem, drumul pe care trebuie să mergem ca să găsimpacea!
1.TRĂIȚIliniștiți. Dumnezeu este în control!

2. Vezi-ți deTREBURILEtale. Ce contează este alegerea ta de a face ce este bine, de a te interesa de viața ta spirituală!

3.TRUDEȘTE! Pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu noi, trebuie să muncim!

O seară minunată lângă Dumnezeu și familie!

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articolul original

Vă mulțumesc!

Ciprian I. Bârsan

Perseverența dă întotdeauna roade! Sunt onorat și țin să vă mulțumesc pentru că ați trecut pe aici! Multumesc că v-ați făcut timp să citiți!

Locul 172 din 96749 e onorabil, nu aș fi ajuns aici fără dumneavoastră, cititori mei! Vă mulțumesc

Mulțumesc pentru încurajări și sprijin, Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Voi rămânefidelprincipiilorenunțate de Biblie, voi căuta săpromovezfrumusețeavieții petrecute cu Dumnezeu și să măferescdepacatuldefaimării

O zi plină de biruință

Cu dragoste șidininimapentrutinevă mulțumesc!

Ciprian Bârsan

Vezi articolul original

Alege să trăiești la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu! 

Ciprian I. Bârsan

Iosif, numit de apostoli și Barnaba, adică, în tîlmăcire, fiul mîngîierii, un Levit, de neam din Cipru,

Faptele Apostolilor 4:36 VDC

http://bible.com/191/act.4.36.VDC
Fiecare dintre noi, purtăm un nume, pe care l-am primit de la părinții noștri. Fie că ne place sau nu numele, nu noi l-am ales, ci este „moștenirea” pe care am primit-o!

Însătrăind,trudind,trădândsauterorizândpe alți primim un „renume”…

Acesta nu se moștenește dar poate fi dat mai departe copiilor noștri.Alegedeci, să trăiești la înălțimeaașteptărilorlui Dumnezeu!

Atunci cei de lângă tine te vor numi, copilul lui Dumnezeu, fiul mângâierii…

O seară binecuvantată!

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articolul original

Ascultă cu atenție MESAJUL lui DUMNEZEU și acționează îndepărtând piedicile…

Ciprian I. Bârsan

Ei n’au înțeles nimic din aceste lucruri: căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei, și nu pricepeau ce le spunea Isus.

Luca 18:34 VDC

http://bible.com/191/luk.18.34.VDC

Mesajele transmise de Dumnezeu sunt pentru mintea și sufletul nostru. Dorința lui Dumnezeu este ca noi , să fimatențila mesaj, săascultămcuatențieși apoi să implinim, săaplicămceea ce ne cere Dumnezeu.

Însă Diavolul, marele mincinos încearcă sădistorsioneze, sădenaturezeși sădeturnezemesajul, să nedeterminesă-l respindem ca astfel să nedepărtămde Dumnezeu.

Ascultă cu atenție și acționează îndepărtând piedicile…

Iată câteva:

1.PREJUDECATA

2.PĂRERILE PERSONALE

3.PĂCATUL

Dumnezeu să ne vorbescă în această noapte!

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articolul original