Ai milă de mine! (Schiță de predică din psalmul 57)

Ciprian Barsan

Psalmul 57 la fel ca psalmul 51 și 56 începe cu următoarele cuvinte: „Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine!” Prin această rugăciune David își manifestă:

DEPENDENȚA

DRAGOSTE

DEDICAREA

David recunoaște că Harul lui Dumnezeu, mila lui este arma noastră împotrivă:

Răului care ne înconjoară.

-celor Răzvratiți ce urzesc planuri rele.

Nu contează numele vrășmașilor (Absalom, Șimei, Nabal, Doeg Edomitul, Saul sau Satan) Dumnezeu este Adăpost pentru suflet!

David nu se teme, nici mâcar de metodele folosite de vrășmași:

Aceștia uneltesc, pândesc, aruncă ocări, varsă flăcări! David nu se teme, nădăjduiește în Domnul!

Trecem și noi, prin încercări ce putem face? Cum putem ajunge la biruință?

ÎNDRĂZNEȘTE! Dumnezeu se îndură…

ÎNCREDE-TE în puterea lui Dumnezeu, El lucrează pentru Tine…

ÎNDURĂ…nu te răzbuna singur, Dumnnezeu te va apăra.

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articol original

Anunțuri

Trăiește în lumină (Schiță de predică din psalmul 58)

Ciprian Barsan

În Psalmul 58, David, omul lui Dumnezeu, vorbește despre relațiile dintre oameni, relații ce sunt adesea guvernate de:

CALOMIE (v.3, 4, Ps. 140)

-calomnia este în esență o minciună tendențioasă, făcută cu scopul clar de a discredita, de a distruge onoarea cuiva.

CLEVETIRE

-clevetirea poate fi definită drept o acțiune conștientă cu scopul de a ponegri, a vorbi de rău, a blama, a batjocori sau a bârfi pe cineva.

COMPETIȚIE

-luptă, rivalitate, concurs, întrecere. Oamenii ce se întrec, se lupta fără reguli, fără milă.

•CORUPȚIE

-corupția este acea abatere de la moralitate, cinste și datorie. Implică: desfrâu, descompunere, degenerare, declasare, putrefacție morală și spirituală.

Aceasta este lumea în care a trăit David, aceasta este lumea în care trăim și noi.

NEDREPTATEA, NESTATORNICIA, NECREDINȚA și NEBUNIA sunt non-valorile ce definesc din nefericire umanitatea.

-cel mai tare câștigă

-cel mai vocal este socotit liderul ideal…

Totul pâna într-o zi…

Vezi articol original 103 cuvinte mai mult

Indiferent cine ești, tu ești valoros (Schița predică din psalmul 69)

Ciprian Barsan

De fiecare dată când ne facem timp să privim în Scriptură, vom avea privilegiul de a ne AMINTI de minunile lui Dumnezeu, de a ASCULTA vocea lui Dumnezeu, de a ACCEPTA voia lui Dumnezeu!

Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind:

APROAPE de noi

ACCESIBIL tuturor

AUZIND strigătul inimii

AVERTIZÂNDU-NE asupra pericolelor.

Vrea Dumnezeu să-ți împărtășească tainele sale, vrei asta, îți faci timp să asculți ce vrea Dumnezeu să-ți spună?

•Putem supraviețui fără mijloacele MASS-MEDIA

•Se poate trăi foarte bine și fără MAȘINI

•Omul poate să se dezvolte și să se maturizeze fără MURDARIA păcatului (bârfă, batjocură, bănuială, blesteme)

Însă fără CUVÂNT nu vom putea trăi niciodată!

Psalmul 69 îl prezintă pe Hristos coborât în durere. Este un psalm mesianic ce ne prezintă zbuciumul sufletesc, durerea și povara din inima Domnului Isus.

Psalmul 69 e o profeție cu privire la viața Domnului Isus pe acest pământ.

Vezi articol original 255 de cuvinte mai mult

Încercările vin și pleacă, încercările vin și rămân. (Schița de predica din psalmul 70)

Ciprian Barsan

Într-o lume IMORALĂ, INDIFERENTĂ, IDOLATRĂ ce-și manifestă zilnic INDEPENDENȚA față de Dumnezeu, creștinul trebuie să se lupte să SUPRAVIEȚUIASCĂ să fie și să rămână STATORNIC în orice circumstanță ca astfel să-și poată dovedi SFINȚENIA.

Este greu, dar nu imposibil alături de

noi, de partea noastră, avem aliați puternici îl avem pe:

-Dumnezeu Creatorul.

-Hristos care ne cercetează în necaz.

-Duhul Sfânt ce ne întărește în credință.

Suntem realiști, nu este ușor să ne păstrăm VERTICALITATEA când mulțimea din jurul tău este strâmbă…nu e ușor să se păstreze o VIAȚĂ curată când murdăria și păcatul este azi la loc de cinste, trebuie să îmi păstrez VREDNICIA când toți din jurul meu își vând dreptul de întâi născut.

David cunoscându-și vulnerabilitatea, conștient de slăbiciunile sale, folosește soluția cea mai bună, aici în Psalmul 70. Această soluție este RUGĂCIUNEA. David, înalță înaintea lui Dumnezeu o rugăciune:

FIERBINTE

FRUMOASĂ

Vezi articol original 181 de cuvinte mai mult

Dumnezeu nu este ca omul (Schiță predică din Psalmul 50)

Ciprian Barsan

În psalmul 50, Dumnezeu se adresează poporul Israel arătându-i că jertfele animalelor nu pot

RIDICA pe cel căzut.

RĂSCUMPĂRA sufletul

REABILITA pe cel păcătos.

Așteaptă însă ceva, Dumnezeu de la poporul său, așteaptă ca noi să ne închinăm prin LAUDĂ ( v.14, 23).

De ce să-l lăudăm pe Domnul?

•El VORBEȘTE. A vorbit atunci, o face și azi. Abia așteaptă Dumnezeu să comunicăm și noi cu El.

•El este VIU și ca atare, acționează.

-versetul 15, rezumă istoria eliberării noastre: „Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”

-mai întâi RUGĂCIUNEA (Cheamă-mă)

-urmează RĂSPUNSUL (Eu te voi izbăvi)

REZULTATUL este minunat (iar tu Mă vei proslăvi)

•Dumnezeu este singurul VREDNIC de laudă!

-a lui este lumea și tot ce cuprinde (v.12)

-are putere și cunoaște totul (v.11)

– nu este ca omul (v.21)

Cu dragoste,

Ciprian Bârsan

Vezi articol original